Насърчаване на взаимодействието между служители с аутизъм и служители без аутизъм

Статус
Не е записан
Цена
Безплатно

Въведение

Ангажираността на служителите е ключов фактор за успеха на бизнеса. Високите нива на ангажираност насърчават лоялността на клиентите, задържането на таланти и подобряват организационните резултати. Важно е също така да се има предвид, че в условията на все по-широко използване на инструменти и автоматизация работодателите могат да изгубят от поглед значението на човешкото взаимодействие за подобряване на ангажираността на служителите (Hooper S., 2020).

Взаимоотношенията между ръководството и служителите (особено тези с аутизъм, както и тези между колегите) оказват пряко влияние върху чувството за значимост на работата. Смислените човешки взаимодействия насърчават повече ангажираност и мотивация на работното място, отколкото всичко друго. Признаването на служителите и уважителното отношение към тях е един от най-добрите начини за повишаване на ангажираността на служителите. Това не означава да им предлагате похвали през цялото време, а да ги накарате да се чувстват ценени. Ако се чувстват сякаш са невидими, те бързо могат да се откъснат от работата. Работно място, което поддържа тези принципи, дава приоритет на взаимното уважение, сътрудничеството и комуникацията на всички нива (Hooper S., 2020). Целта на този модул е да се проучи как да се подобри и насърчи социалното и професионалното взаимодействие на работното място.

Модулът включва общо три теми.

Skip to content