Intellectual output 3

УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ

Учебното съдържание включва 2 отделни учебни пътеки, като едната се фокусира върху работниците от аутистичния спектър за подобряване на техните специфични и трансверсални умения, необходими на работното място, а другата има за цел да подобри знанията за младите хора с интелектуални затруднения и да подготви приятелско и удобно работно място.

Skip to content