Intellectual output 2

ИНТЕГРИРАНАТА ОБЛАСТ ЗА РЕСУРСИ И ОБУЧЕНИЕ

Интегрираната зона за ресурси и обучение WIN-WITH-U е иновативно решение за сътрудничество посредством средствата на информационните и комуникационни технологии, осигуряващо безплатен и лесен достъп до всички учебни материали. То ще включва функции като представяне на учебно съдържание, споделяне на съдържание, материали, пулове от знания, функции за колективно писане (wiki) и др.

Skip to content