Intellectual output 2

WIN-WITH-U ressource- og læringsintegreret område

WIN-WITH-U’s ressource- og læringsintegrerede område er en innovativ informations- og kommunikationsteknologisk (IKT) samarbejdsløsning, der giver fri og nem adgang til alle læringsmaterialer. Det vil blandt andet indeholde læringsindhold, videndeling, materialer, fælles viden, fælles skriveplatforme (wiki), osv.

Skip to content