Partner 4 – Specialisterne

Partners

SPECIALISTERNE FOUNDATION (DENMARK)

Фондация Specialisterne е датска благотворителна фондация с нестопанска цел. Етосът на фондацията е уважението и намирането на достойно място за хората с аутизъм като ценни за обществото граждани.

Целта на Фондацията е да даде възможност на хората с аутизъм да постигнат смислена и продуктивна професионална реализация в полза на индивида, обществото и бизнес сектора на глобална основа. Хората с аутизъм се определят като хора, които притежават таланти, които са потенциално полезни за бизнеса, но в резултат на широко разпространени нарушения в развитието и/или свързани психични и поведенчески разстройства са социално изолирани поради липса на разбиране и подкрепа в заобикалящата ги среда.

В процеса на изпълнение на настоящия проект Фондация Specialisterne ще допринесе с:

  • - ноу-хау в набирането, образованието и свързването на хора с аутизъм с компании;
  • - улесняване на идентифицирането и обучението, за да се осигури развитието на лични, социални и професионални умения на хората с аутизъм;
  • - разработване на методи за идентифициране, обучение и наемане на хора с аутизъм;
  • - гарантиранция за практическото приложение на всички дейности по проекта.

Контакти: Rasmus Tornehave: rto@specialisterne.com

Уебсайт: www.specialisternefoundation.com

Skip to content