At fremme og værdsætte organisatorisk tilgængelighed for personer med Autisme

Current Status
Not Enrolled
Price
Gratis
Get Started

Introduktion

Personer med autisme oplever i øjeblikket barrierer for at deltage i samfundslivet på grund af manglen på autismevenlige miljøer, herunder skoler, arbejdspladser og offentlige rum som f.eks. togstationer, hospitaler og lufthavne (Amaze, 2018). Et studie af Autism Speaks fra 2018, definerer at inklusion indebærer at tilbyde de samme aktiviteter i en organisation til alle, samtidig med at der ydes støtte og service til at imødekomme menneskers forskellige behov og forudsætninger. Inkluderende organisationer tager aktivt kontakt til mennesker med handicap og søger at forstå og værdsætte deres forskelligheder, samtidig med at de fremmer en følelse af tilhørsforhold. Det er afgørende at skabe programmer, hvor typisk udviklingsmæssige unge og deres familier kan deltage, og som er tilgængelige og tilgængelige for unge med handicap og deres familier. Samtidig kan det være en god idé at udvikle organisatoriske programmer for personer med og uden handicap, hvor man placerer personer med handicap i de samme fællesskabsprogrammer, som deres forældre ville vælge for dem, hvis de ikke havde handicap. For at øge inklusionen på arbejdspladser er det også foreslået at forstå, acceptere og værdsætte menneskelige forskelle. Det er nødvendigt at udvikle en kultur, der omfavner forskelligheder og skaber plads til alle medarbejdere, uanset deres baggrund og forudsætninger. Virksomheder kan opnå dette ved at sikre, at medarbejderne har adgang til passende ressourcer og støtte, og ved at give dem træning og opkvalificering i inklusion.

Målet med dette modul er at udforske personaleledelsesaspekterne for at forbedre arbejdspladsers praksis for opmuntring til interaktion.

Modulet indeholder i alt 3 emner.

Skip to content