Управление на стреса, тревожността и разочарованието

Статус
Не е записан
Цена
Безплатно

Въведение

Много хора с аутизъм могат да изпитат повишени нива на стрес и тревожност на работното място и ако не бъдат овладени, това може да доведе до дългосрочни усложнения и отсъствие от работа (Национално аутистично общество, 2017 г.). Следващият модул предлага някои прости стратегии, които могат да помогнат на служителите с аутизъм да се чувстват добре подкрепени на работното място и да се справят със стреса, тревожността и разочарованието си на работното място.

Целта на този модул е да ви даде някои знания и примери за това как да разпознавате и да се справяте със стреса, тревожността и разочарованието в работна среда.

След преминаването на този модул ще постигнете следните резултати:

Ще имате умения в:

  • Разпознаване и управление на стреса и тревожността на работното място
  • Разпознаване и управление на фрустрацията на работното място
  • Стратегии за саморегулиране
  • Разпознаване и управление на кризисни ситуации

Модулът включва общо четири теми.

Skip to content