Подобряване на социалната комуникация, взаимодействието и уменията за работа с различни задачи

Статус
Не е записан
Цена
Безплатно

Въведение

Комуникацията може да бъде предизвикателство на работното място и много трудна задача. Модул 3 ще ви предостави информация за комуникацията на работното място. Като служители имате възможност да задавате въпроси, да спорите и да искате помощ, а този модул ще ви даде възможност да проучите и разширите уменията си за общуване и взаимодействие с колегите си в работната среда. Ще бъдат включени и примери и техники за общуване, целящи да подобрят способността ви да общувате, да бъдете разбирани, да се сприятелявате и да развивате взаимоотношения.

Целта на този модул е да ви даде някои знания и примери за подобряване на социалната комуникация, взаимодействието и уменията за многозадачност в работна среда.

След преминаването на този модул ще постигнете следните резултати:

  • Разбиране и подобряване на "меките умения"
  • Комуникация на работното място
  • Взаимодействие с ръководителя и колегите на работното място
  • Работа в екип
  • Решаване на проблеми на работното място
  • Многозадачна работа като служител 

Модулът включва общо четири теми.

Skip to content