Project News 1

Den 27. januar 2021 blev projektets kick-off møde ”Workplace Inclusion and employmeNt opportunities for youth WITH aUtism” – WIN-WITH-U, Projekt nr. 2020-1-IT02-KA204-079826 afholdt online grundet den komplicerede Covid-19 situation i partnerlandene. WIN-WITH-U er udviklet inden for Erasmus+ programmet, ”Key Action 2: Strategic Partnerships” og har en varighed på 36 måneder, som startede i november 2020 og slutter i oktober 2023.

Det overordnede formål med projektet er at støtte inklusionen af personer med autisme på arbejdsmarkedet. Dette vil blive opnået ved at øge arbejdsgivernes bevidsthed om problematikken, gennem målrettet uddannelse og ved at støtte autistiske mennesker i deres jobsøgningsproces mod beskæftigelse.

Det første møde var dedikeret til at præsentere projektets mål, planlagte aktiviteter og partnernes roller i detaljer. Alle deltagere havde mulighed for at præsentere deres organisationer. De administrative og finansielle regler for ERASMUS+ programmet, planen for nærmere udarbejdelse af outputs og en detaljeret tidsplan over aktiviteterne blev også beskrevet omhyggeligt at projektets koordinator. 

Skip to content