Равни възможности и интеграция на работниците с аутизъм

Статус
Не е записан
Цена
Безплатно

"Аутизмът не може да ме определи, аз определям аутизма."

Въведение

Добре дошли във третия модул на курса!

Разстройството от аутистичния спектър (РАС) е състояние на развитие, което се характеризира с различия в социалното общуване и социалното взаимодействие и с повтарящи се модели на поведение или интереси.

Хората с аутизъм могат да имат добро психично здраве или да изпитват психични проблеми и състояния, точно както всички останали. Когато хората с аутизъм изпитват трудности с психичното здраве, те често се дължат на стреса от живота в общество, което е враждебно към аутизма, а не на самия аутизъм.

Нашите работни места са микрокосмос на обществото, а колегите и студентите ни обединяват множество умения, способности и мнения. Като гарантираме, че работните ни места са в подкрепа на всички, трябва да се уверим, че нуждите на хората с невродивергентни наклонности са взети предвид.

Като работодател можете да помогнете светът да стане по-приятелски настроен към аутизма. Знаем, че много от вас са водещи и постигат голям напредък в адаптирането на практиката си и внасянето на малки корекции, които имат голямо значение за служителите с аутизъм.

Целта на този модул е да се проучат екологичните и поведенческите аспекти на работното място.

Модулът включва общо три теми.

Skip to content