Аутизъм и техники за управление на времето

Статус
Не е записан
Цена
Безплатно

Въведение

Хората с аутизъм вероятно ще се нуждаят от помощ за развиване на широк спектър от умения в личния си живот, които им позволяват да бъдат независими и подпомагат способността им да работят, като например: бюджетиране, банкиране, плащане на сметки, умения за лична хигиена и грижи, почистване, готвене и поддържане на домакинството, използване на обществен транспорт, умения за решаване на проблеми и управление на времето и др.

Целта на този модул е да обясни какво представляват уменията за управление на времето и как хората с аутизъм могат да подобрят уменията си за управление на времето, за да избегнат неудовлетвореност и тревожност на работното място.

След преминаването на този модул ще постигнете следните резултати:

Ще знаете:
какво представляват уменията за управление на времето

Ще имате умения в:
управление на времето

Ще развиете отношение:
които ще ви помогнат да избегнете разочарованието на работното място

Модулът включва общо две теми.

Skip to content